Com podem millorar els informes que preparem per als nostres clients? Com utilitzar les millors practiques pel que fa a visualització de gràfics i taules de dades? Els International Business Communication Standards (IBCS®), els estàndards internacionals de comunicació empresarial, donem resposta a aquestes qüestions i poden tenir un impacte positiu en els negocis.

És difícil imaginar que cada compositor, des de Mozart a Gershwin, hagués utilitzat una notació musical diferent. En aquest cas, com podrien els músics interpretar de manera instantània la partitura? Moltes professions —penseu, per exemple, en l’enginyeria o l’arquitectura— utilitzen sistemes de representació de les dades estandarditzada per tal de comunicar les seves enormes quantitats d’informació de forma ràpida i clara.

No obstant això, en els negocis existeix una plètora de maneres de presentar informes i quadres de comandament, fins i tot dins d’una mateixa companyia. Imagineu, en canvi, que tinguéssim un patró reconegut que ens permetés comprendre immediatament el context i la informació empresarial. D’això tracta els IBCS®: resultats millors, més ràpids i amb menor cost en tots els estadis del procés de presa de decisions mitjançant l’ús d’estàndards en els informes.

En aquesta conferència es relacionaran les regles necessàries per a una clara i fidel comunicació empresarial.

Si voleu assistir el pròxim 3 d’octubre de 2018 a la seu de l’APTTCB, us podeu inscriure aquí:

 

Inscripcions