En el següent article de col·legi d’economistes han entrevistat un dels nostres socis, en Xavier Subirats, sobre l’economista en l’àmbit de la governança empresarial. Aquí us deixem un breu resum de l’article així com l’enllaç al mateix.

1.- Quina és la teva responsabilitat professional actualment (en l’àmbit del govern corporatiu)

2.- En què consisteix exactament la teva feina i quina relació té amb la governança empresarial?

3a.- Quins son els temes més rellevants en l’agenda dels organs de govern actualment?

3b.- Quins creus que seran en els propers anys?

4.- Quines millores/canvis han tingut lloc en governança en els darrers anys?

5.- Què podria fer el Col·legi d’Economistes de Catalunya per potenciar el paper i la imatge de l’economista que treballa en aquest àmbit?

 

1.- Assistir a les reunions dels òrgans de govern com a conseller extern d’empreses mitjanes familiars en quatre sectors: pesca-aqüicultura-indústria alimentària, distribució alimentària (foodsevice) , sector hoteler  i  fabricació de dispositius electrònics.  Fonamentalment, participar en aquests ‘miniboards’ en terminologia del professor Nueno. 

2.-Deliberar en les reunions de Consell, aportant anàlisi, preguntes i reflexions al debat, procurant eixamplar la visió amb una mirada externa, suggerint veure més enllà del curt termini, incorporant nous elements al debat: pensar un cop l’any en els riscs, pensar sovint en l’evolució de l’entorn, pensar també en els altres jugadors de la indústria, en els grups d’interès, en els avenços tècnics i en les tendències de fons. Ajudar a que la dinàmica de les reunions esdevingui una reflexió+repte aportant bones preguntes . Per altra banda, rebo determinats encàrrecs per a dissenyar la composició/estructura d’òrgans de govern que s’estan renovant (board refreshments) 

3a.-En primer lloc, l’entorn macroeconòmic i la seguretat/redundància en els proveïments, en segon terme, les grans inversions per al futur i el seu finançament,  tercer, la continuïtat en el lideratge a cada empresa, quart, l’impacte social-ambiental i gestió dels riscs, i , finalment afegiria com a cinquè, el diàleg amb la direcció per a mantenir/renovar els trets diferencials, els avantatges respecte la resta de competidors. 

3b.- 1.-Diligència deguda en els aspectes ambientals i socials, per exemple, acomplir els objectius de reducció 55% emissions el 2030, especialment en les empreses d’aquells sectors que la UE considera de gran impacte.  2.-Gestió dels riscs, amb especial incidència de la ciberseguretat i els riscs associats al clima, 3.-Construir una cultura d’empresa atractiva per atreure nou talent. 4.-Fusions/adquisicions i integració-consolidació dins d’alguns sectors que he esmentat a l’inici. 

4.- Professionalització, incorporant externs que aporten valor; Diversitat, augmentant el nombre de conselleres; Profunditat,  millorant  la dinàmica de les reunions fent-les més efectives i afinant la reflexió.  

5.- En tres vessants : En primer lloc, continuant donant formació als membres de consells, tant formació integral, com específica, e.g. dret societari i concursal en el que és un referent. També fomentant el debat i intercanvi d’idees entre els col·legits que actuen en aquest àmbit. Finalment, donant exemple (la publicació de l’informe de sostenibilitat propi del Consejo General de Economistas n´és un exemple) i promovent el bon govern corporatiu en altres àmbits més enllà de les grans empreses (empreses de participació pública estatal, autonòmica, societats privades municipals, fundacions, entre altres).

Artícle CEC