La legislació internacional i nacional està avançant en una direcció clara: les empreses han d’assumir la responsabilitat d’una gestió sostenible al llarg de tota la cadena de valor de manera visible i comprensible.

La gestió empresarial sostenible i el control dels objectius socials i ecològics són cada vegada més importants per a les empreses. El grup de treball a Espanya de l’Associació Internacional de Controllers (ICV) amb aquesta traducció els resultats del grup d’experts de “Green Controlling per a una gestió empresarial responsable” de l’ICV als professionals que volen avançar en aquest àmbit.

Aquesta guia identifica, discuteix i desenvolupa solucions de Green Controlling aplicables a la pràctica.

“Durant les últimes dècades, les tècniques convencionals de control financer (pressupostos, anàlisi de desviacions, indicadors financers…) han estat suficients per a l’avaluació del rendiment. No obstant això, des de fa uns pocs anys moltes organitzacions ja necessiten una visió més integral que incorpori els temes socials i mediambientals. Aquest manual serà de molta utilitat per a tots els que volen fer front a l’repte de el control i la gestió dels temes mediambientals”.

Oriol Amat, degà de la UPF Barcelona School of Management, vicepresident de l’ACCID i vicedegà del CEC.

“A la dècada que vam iniciar el lideratge en sostenibilitat i responsabilitat social corporativa serà clau en la gestió empresarial. Quin paper han d’assumir els comptables i controllers en aquesta època? Financial Times es preguntava recentment: Warrior Accountants: leading the green revolution?, lideraran els comptables avenços en una gestió més sostenible? Per a aquells que tinguin una mirada àmplia i que desitgin integrar aspectes ambientals i socials en el seu reporting i anàlisi aquest llibre constitueix una valuosa caixa d’eines per afrontar el repte”.

Xavier Subirats, soci d’Amsel, secretari de la Junta de Govern del CEC, coordinador GT sobre RSC i Informes Integrats-REA del Cjo. Gral. Economistes d’Espanya i vicepresident tercer de l’ACCID.