Desembre 2019

desembre 2019
dl dt dc dj dv ds dg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
  • 02-12-2019  Fins al 2 de desembre
   • IVA
   • Declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats de paradisos fiscals.
   • Impostos Mediambientals

   IVA

   • Octubre 2019. Autoliquidació: 303
   • Octubre 2019. Grup d’entitats, model individual: 322
   • Octubre 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353
   • Sol·licitud d’inscripció/baixa. Registre de devolució mensual: 036
   • Sol·licitud aplicació règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2019: sense model
   • SII: Opció o renúncia per la gestió electrònica dels llibres registre: 036
   • SII. Comunicació de l’opció / renúncia per la facturació pels destinataris de les operacions o tercers: 036

   DECLARACIÓ INFORMATIVA D’OPERACIONS VINCULADES I D’OPERACIONS I SITUACIONS RELACIONADES AMB PAÏSOS O TERRITORIS QUALIFICATS DE PARADISOS FISCALS

   • Any 2018: Entitats del qual període impositiu coincideixi amb l’any natural: 232Resta d’entitats: el mes següent als deu mesos posteriors al fi del període impositiu.

   IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

   • Any 2018. Autoliquidació: 583
   • Any 2019: Autoliquidació anual per cessament d’activitat: 588
  • 20-12-2019  Fins al 20 de desembre
   • Renda i Societats
   • IVA
   • Impost sobre les Primes d’Assegurances
   • Impostos Especials de Fabricació
   • Impost Especial sobre l’Electricitat
   • Impostos Mediambientals

   RENDA I SOCIETATS

   Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

   • Novembre 2019. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

   Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

   • Exercici en curs:
    • Règim general: 202
    • Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

   IVA

   • Novembre 2019. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349
   • Novembre 2019. Operacions assimilades a les importacions: 380

   IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

   • Novembre 2019: 430

   IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

   • Setembre 2019. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558
   • Setembre 2019. Grans empreses: 561, 562, 563
   • Novembre 2019: 548, 566, 581
   • Novembre 2019: 570, 580

   Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

   IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

   • Novembre 2019. Grans empreses: 560

   IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS

   • Pagament fraccionat: 584
   • Any 2018. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591
  • 30-12-2019  Fins al 30 de desembre
   • IVA

   IVA

   • Novembre 2019. Autoliquidació: 303
   • Novembre 2019. Grup d’entitats, model individual: 322
   • Novembre 2019. Grup d’entitats, model agregat: 353
 • 31-12-2019  Fins al 31 de desembre
  • Renda
  • IVA

  RENDA

  • Renúncia o revocació estimació directa simplificada i estimació objectiva per a 2020 i successius: 036/037

  IVA

  • Renúncia o revocació règims simplificat i agricultura, ramaderia i pesca per a 2020 i successius: 036/037
  • Opció o revocació per la determinació de la base imposable mitjançant el marge de benefici global en el règim especial dels béns usats, objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció per a 2020 i successius: 036
  • Opció tributació en destí vendes a distància a altres països de la Unió Europea per a 2020 i 2021: 036
  • Renúncia règim de deducció comú per a sectors diferenciats per a 2020: sense model
  • Comunicació d’alta en el règim especial del grup d’entitats: 039
  • Opció o renúncia per la modalitat avançada del règim especial del grup d’entitats: 039
  • Comunicació anual relativa al règim especial del grup d’entitats: 039
  • Opció pel règim especial del criteri de caixa per a 2020: 036/037
  • Renúncia al règim especial del criteri de caixa per a 2020, 2021 i 2022: 036/037