Març 2020

març 2020
dl dt dc dj dv ds dg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

2-3-2020  Fins al 2 de març

IVA

 • Gener 2020.Autoliquidación:303
 • Gener 2020.Grup d’entitats, model individual:322
 • Gener 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

Entitats l’exercici de les quals coincideixi amb l’any natural:opció/renúncia a l’opció per al càlcul dels pagaments fraccionats sobre la part de base imposable del període dels tres, nou o onze mesos de cada any natural:036

Si el període impositiu no coincideix amb l’any natural, l’opció/renúncia a l’opció s’exercirà en els primers dos mesos de cada exercici o entre l’inici de l’exercici i el final del termini per efectuar el primer pagament fraccionat, si aquest termini és inferior a dos mesos.

DECLARACIÓ ANUAL DE CONSUM D’ENERGIA ELÈCTRICA

 • Any 2019:159

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL D’OPERACIONS REALITZADES PER EMPRESARIS O PROFESSIONALS ADHERITS AL SISTEMA DE GESTIÓ DE COBRAMENTS A TRAVÉS DE TARGETES DE CRÈDIT O DÈBIT

 • Any 2019:170

DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL DE PLANS D’ESTALVI A LLARG TERMINI

 • Any 2019:280

DECLARACIÓ ANUAL D’OPERACIONS AMB TERCERS

 • Any 2019:347
  • 20-3-2020  Fins al 20 de març

   RENTA Y SOCIEDADES

   Retenciones e ingresos a cuenta de rendimientos del trabajo, actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta, ganancias derivadas de acciones y participaciones de las instituciones de inversión colectiva, rentas de arrendamiento de inmuebles urbanos, capital mobiliario, personas autorizadas y saldos en cuentas.

   • Febrer 2020.Grandes empresas:111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230

   IVA

   • Febrer 2020.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias:349
   • Febrer 2020.Operaciones asimiladas a las importaciones:380

   IMPUESTO SOBRE LAS PRIMAS DE SEGUROS

   • Febrer 2020:430

   IMPUESTOS ESPECIALES DE FABRICACIÓN

   • Desembre 2019.Grandes empresas:553, 554, 555, 556, 557, 558
   • Desembre 2019.Grandes empresas:561, 562, 563
   • Febrer 2020:548, 566, 581
   • Febrer 2020-ERR:REF-NOT-FOUND-(*)</g>:570, 580
   • Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats:510

   (*) Fàbriques i dipòsits fiscals que hagin optat per subministrar els assentaments comptables corresponents al primer semestre de 2020 a través de la Seu Electrònica de l’AEAT entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2020.(Tornar)

   IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT

   • Febrer 2020.Grandes empresas:560
  • 30-3-2020  Fins al 30 de març

   IVA

   • Febrer 2020.Autoliquidación:303
   • Febrer 2020.Grup d’entitats, model individual:322
   • Febrer 2020.Grupo de entidades, modelo agregado:353

   IMPUESTOS MEDIOAMBIENTALES

   • Any 2019.Declaració recapitulativa d’operacions amb gasos fluorats d’efecte d’hivernacle:586
  • 31-3-2020  Fins al 31 de març

   DECLARACIÓ INFORMATIVA DE VALORS, ASSEGURANCES I RENDES

   • Any 2019:189

   DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS PERCEPTORS DE BENEFICIS DISTRIBUÏTS PER INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, AIXÍ COM D’AQUELLS PER COMPTE DELS QUALS L’ENTITAT COMERCIALITZADORA HAGI EFECTUAT REEMBORSOS O TRANSMISSIONS D’ACCIONS O PARTICIPACIONS

   • Any 2019:294

   DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE CLIENTS AMB POSICIÓ INVERSORA EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES, REFERIDA A DATA 31 DE DESEMBRE DE L’EXERCICI, EN ELS SUPÒSITS DE COMERCIALITZACIÓ TRANSFRONTERERA D’ACCIONS O PARTICIPACIONS EN INSTITUCIONS D’INVERSIÓ COL·LECTIVA ESPANYOLES

   • Any 2019:295

   DECLARACIÓ INFORMATIVA SOBRE BÉNS I DRETS A L’ESTRANGER

   • Any 2019:720

   IMPOST SOBRE HIDROCARBURS

   • Any 2019.Relació anual de destinataris de productes de la tarifa segona:512
   • Any 2019.Relació anual de quilòmetres realitzats