Política de Privacitat

Gràcies per accedir al nostre lloc web a Internet.

Aquest document regula l’ús del servei que Amsel Assessors facilita als usuaris d’Internet. La utilització d’aquest lloc web suposa l’acceptació d’aquestes condicions, que Amsel Assessors podrà modificar en qualsevol moment.

Protecció de dades

Amsel Assessors es compromet a tractar totes les dades facilitades pels visitants del seu lloc web a Internet amb total confidencialitat.
Totes les dades s’inclouran en un fitxer conservat amb la deguda confidencialitat i seguretat, d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre.
L’usuari podrà accedir en tot moment a les seves dades, modificar-les o cancel·lar-les enviant un correu electrònic a info@amsel.es.

Propietat intel·lectual

Aquest lloc web i el seu contingut estan protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc web sense el permís exprés i per escrit d’Amsel Assessors.

Informació Llei 34/2002

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, les dades d’informació general d’aquest lloc web són:

  • Amsel Assessors
  • Inscrita amb la denominació d’Amsel Assessors al Registre Mercantil de Barcelona, tom 25871, foli 113, full B96340
  • CIF: B60310711
  • C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona
  • Correu electrònic: info@amsel.es

Informació referent a l’ús de l’adreça de contacte esmentada a la pàgina web

L’enviament d’un correu electrònic a les adreces de contacte que apareixen a la pàgina implica que l’usuari autoritza expressament Amsel Assessors a utilitzar la seva adreça de correu electrònic per tal de donar resposta a la seva consulta mitjançant l’enviament d’un missatge electrònic i, si és el cas, a donar resposta per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent al correu electrònic.

Clàusula de drets d’autor i drets de propietat industrial

Correspon a Amsel Assessors l’exercici exclusiu dels drets d’autor referents a aquesta pàgina web, i qualsevol acte de distribució o comunicació pública, reproducció o emmagatzemament total o parcial s’ha de fer amb el previ consentiment dels responsables d’Amsel Assessors.

Aquesta pàgina web conté enllaços (links) a altres pàgines web gestionades per tercers. L’objectiu d’aquests enllaços és el de facilitar als usuaris altres fonts d’informació existents a la xarxa que puguin ser del seu interès. Amsel Assessors no es fa responsable, en cap cas, de la informació referenciada en aquests enllaços, de manera que l’usuari accedeix al seu contingut sota la seva responsabilitat exclusiva i d’acord amb les condicions d’ús que el regeixin.

Amsel Assessors no garanteix que el seu lloc web es trobi sempre operatiu, ni que els seus continguts siguin complets o exactes de manera permanent.

Amsel Assessors no es fa responsable dels danys o perjudicis, directes o indirectes, derivats de l’ús o de la informació descrita en aquest lloc web.

Per tant, Amsel Assessors es reserva el dret de modificar les especificacions dels productes i serveis d’aquest lloc web.