Recursos

Equip

L’equip està format per llicenciats en Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d’Empreses i Dret, i per diplomats tècnics tributaris, amb postgraus d’especialització habituals en els àmbits de Fiscalitat i Comptabilitat, Direcció d’Empreses, Comerç Internacional, Finances, Reporting i Control de Gestió.

SOL·LICITI
INFORMACIÓ

Si desitja rebre informació completi els camps que consten a continuació

C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona.
T.34 93 755 47 20 info@amsel.es

NOM I COGNOMS

EMAIL

TELÉFON

COMENTARIS