Acuicultura + Pesca

Solucions adoptades en aquest sector

Reporting + controlling

 • Informes (Board book) per al Consell d’Administració
 • Informes de gestió
 • Aplicació als informes dels estàndards internacionals IBCS® (HCC accredited consultants)
 • Formació de l’equip financer per a l’aplicació de BI: solució Zebra BI
 • Construcció dels indicadors: ràtios + KPl
 • Seguiment i anàlisi de les desviacions (respecte al pressupost i els períodes anteriors)
 • Indicadors no financers
 • Anàlisi del marge de contribució
 • Seguiment de l’evolució de la tresoreria i les necessitats de finançament
 • Business analytics (descriptive / diagnostic / predictive / prescriptive)

Serveis a Consells d’Administració

 • Assistència a Consells d’Administració
 • Elaboració d’una agenda fixa anual per al Consell d’Administració (12-Month Agenda)
 • Elaboració de memòries i plans d’acció del Consell d’Administració
 • Disseny de la composició del Consell d’Administració
 • Itineraris de formació per als consellers
 • Coordinació Consell d’Administració-finances-auditoria
 • Coordinació Consell d’Administració-tributació
 • Coordinació Consell d’Administració-compliance-gestió de riscos (Risk Management)
 • Seguiment de l’evolució dels indicadors
 • Seguiment de l’evolució dels estats financers
 • Seguiment de l’evolució de la tresoreria i l’endeutament
 • Coordinació del Consell d’Administració en transaccions (M&A)
 • Suport per a negocis internacionals

Impostos + comptabilitat

 • Càlcul, confecció i revisió de declaracions periòdiques i anuals
 • Presentació de declaracions informatives
 • Assessorament fiscal societari
 • Assessorament fiscal individual
 • Planificació fiscal segons el codi de bones pràctiques tributàries
 • Seguiment de l’evolució de les obligacions tributàries
 • Assessorament fiscal internacional
 • Atenció expedients departaments de Gestió i Inspecció
 • Seguiment expedients departament de Recaptació
 • Italian Desk
 • SII (suport per al subministrament immediat d’informació tributària)
 • Assessorament comptable aplicació PGCE
 • Confecció de comptabilitat financera (outsourcing comptabilitat)
 • Confecció d’estats financers
 • Elaboració i dipòsit de comptes anuals
 • Coordinació comptabilitat-auditoria
 • Disseny del pla de comptabilitat d’empresa

SOL·LICITI
INFORMACIÓ

Si desitja rebre informació completi els camps que consten a continuació

C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona.
T.34 93 755 47 20 info@amsel.es

NOM I COGNOMS

EMAIL

TELÉFON

COMENTARIS