Editorials

Solucions adoptades en aquest sector

Reporting + controlling

 • Informes per a Comitès de Direcció
 • Informes de gestió
 • Disseny de reporting periòdic per a la direcció
 • Construcció dels indicadors: ràtios + KPl
 • Seguiment i anàlisi de les desviacions (respecte al pressupost i els períodes anteriors)
 • Seguiment de vendes i anàlisi de línies d’ingressos
 • Seguiment de l’evolució de la tresoreria i les necessitats de finançament

Serveis a Consells d’Administració

 • Coordinació Consell d’Administració-compliance-gestió de riscos (Risk Management)
 • Retirades d’estratègia
 • Seguiment de l’evolució dels indicadors
 • Seguiment de l’evolució dels estats financers
 • Seguiment de l’evolució de la tresoreria i l’endeutament
 • Acompanyament a la direcció (copilot)
 • Coordinació del Consell d’Administració en transaccions (M&A)
 • Itineraris de formació per a directius clau
 • Seguiment evolució sectorial mitjançant benchmarking
 • Suport per a negocis internacionals

Impostos + comptabilitat

 • Càlcul, confecció i revisió de declaracions periòdiques i anuals
 • Presentació de declaracions informatives
 • Assessorament fiscal societari
 • Assessorament fiscal individual
 • Planificació fiscal segons el codi de bones pràctiques tributàries
 • Seguiment de l’evolució de les obligacions tributàries
 • Assessorament fiscal internacional
 • Atenció expedients departaments de Gestió i Inspecció
 • Seguiment expedients departament de Recaptació
 • Italian Desk
 • SII (suport per al subministrament immediat d’informació tributària)
 • Assessorament comptable aplicació PGCE
 • Confecció de comptabilitat financera (outsourcing comptabilitat)
 • Confecció d’estats financers
 • Elaboració i dipòsit de comptes anuals
 • Coordinació comptabilitat-auditoria
 • Disseny del pla de comptabilitat d’empresa

SOL·LICITI
INFORMACIÓ

Si desitja rebre informació completi els camps que consten a continuació

C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona.
T.34 93 755 47 20 info@amsel.es

NOM I COGNOMS

EMAIL

TELÉFON

COMENTARIS