Hotels + restauració + oci

Solucions adoptades en aquest sector

Reporting + controlling

 • Informes (Board book) per al Consell d’Administració
 • Informes de gestió
 • Construcció dels indicadors: ràtios + KPl
 • Benchmarking operatiu, funcional, sectorial, històric i intern
 • Indicadors no financers
 • Seguiment de vendes i anàlisi de línies d’ingressos

Serveis a Consells d’Administració

 • Assistència a Consells d’Administració
 • Elaboració d’una agenda fixa anual per al Consell d’Administració (12-Month Agenda)
 • Elaboració de memòries i plans d’acció del Consell d’Administració
 • Disseny de la composició del Consell d’Administració
 • Itineraris de formació per als consellers
 • Coordinació Consell d’Administració-finances-auditoria
 • Coordinació Consell d’Administració-tributació
 • Millora dinàmica dels Consells d’Administració: Consells efectius
 • Seguiment de l’evolució dels indicadors
 • Seguiment de l’evolució dels estats financers
 • Seguiment de l’evolució de la tresoreria i l’endeutament
 • Itineraris de formació per a directius clau
 • Seguiment de l’evolució sectorial mitjançant benchmarking

Impostos + comptabilitat

 • Càlcul, confecció i revisió de declaracions periòdiques i anuals
 • Presentació de declaracions informatives
 • Assessorament fiscal societari
 • Assessorament fiscal individual
 • Planificació fiscal segons el codi de bones pràctiques tributàries
 • Seguiment de l’evolució de les obligacions tributàries
 • Assessorament fiscal internacional
 • Atenció expedients departaments de Gestió i Inspecció
 • Seguiment expedients departament de Recaptació
 • Italian Desk
 • SII (suport per al subministrament immediat d’informació tributària)
 • Assessorament comptable aplicació PGCE
 • Confecció de comptabilitat financera (outsourcing comptabilitat)
 • Confecció d’estats financers
 • Elaboració i dipòsit de comptes anuals
 • Coordinació comptabilitat-auditoria
 • Disseny del pla de comptabilitat d’empresa

SOL·LICITI
INFORMACIÓ

Si desitja rebre informació completi els camps que consten a continuació

C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona.
T.34 93 755 47 20 info@amsel.es

NOM I COGNOMS

EMAIL

TELÉFON

COMENTARIS