Reporting + Controlling

Reporting: Millora de la informació empresarial mitjançant l’ús d’estàndards internacionals de reporting, que simplifiquen, sistematitzen i milloren la visualització de la informació empresarial per a una millor presa de decisions per part de la direcció.

Controlling: Consisteix a ajudar a definir objectius, planificar i guiar tant en l’àmbit financer com en el de resultats i l’estratègic.

Reporting

Mitjançant aquest servei, AMSEL ajuda les organitzacions a millorar la informació empresarial per a la presa de decisions.

Aquesta millora es centra en:

 1. Utilització dels estàndards internacionals d’informació empresarial IBCS® (International Business Communication Standards).
 2. AMSEL és consultor acreditat per a la implantació dels IBCS® a les empreses a Espanya.
 3. Aplicació dels criteris d’excel·lència gràfica als informes.
 4. Ampliació de la informació mitjançant la integració d’informació no financera ESG (Environmental, Social, Governance) ambiental, social i de bon govern corporatiu.
 5. La millora de la informació empresarial mitjançant l’ús d’estàndards IBCS® genera els següents beneficis:
 6. Millora de la qualitat: els informes són més clars, més llegibles i ajuden a prendre millors decisions.
 7. Reducció del temps de reacció, ja que es triga menys temps a generar els informes, la qual cosa permet donar una resposta més ràpida a les qüestions i prendre decisions més de pressa.
 8. Reducció de costos, perquè s’estalvia temps en la creació d’informes i presentacions, així com en l’anàlisi de les dades i en la comprensió de les dades dels informes per part dels directius.
 9. L’ús continuat dels estàndards internacionals IBCS® permet que, un cop els lectors s’hi han familiaritzat, els informes i les presentacions s’entenguin amb molta més facilitat.

Controlling

El servei de controlling dissenya i acompanya la direcció mitjançant:

 1. La definició dels objectius
 2. La construcció del pla per assolir els objectius
 3. El control del camí de l’empresa envers els objectius marcats

Es tracta d’un servei en el qual AMSEL actua com a partner de la direcció i aporta una contribució significativa per a l’èxit sostenible de l’empresa.
Aquest servei de controlling consisteix, per tant, a ajudar a definir objectius i planificar i guiar tant en l’àmbit financer com en el de resultats i l’estratègic.

Acreditacions

Primer consultor acreditat a Espanya per als Estàndards Internacionals de Comunicació Empresarial (International Business Communication Standards, IBCS®)

Reconeixements

Premi “Bones pràctiques en informació financera” per la Memòria Corporativa NOMEN-Arrossaires del Delta (2016)

La ponència de Subirats sobre IBCS® ens va servir per canviar tot el reporting. Tractàvem la informació amb una metodologia semblant, però la presentació va ser definitiva.

Llorenç March i Mateu

Cap de Control de Negoci, TORRES

La informació i la presa de decisions poden millorar molt si s’utilitzen els IBCS® (International Business Communication Standards®). Es tracta de normes que permeten homogeneïtzar les presentacions per tal de millorar-ne la comprensió i poder decidir amb menys costos i en menys temps. És una eina imprescindible per a qualsevol organització que busqui l’excel·lència en tot el que dugui a terme.

Oriol Amat

Catedràtic de la UPF, economista i president d’ACCID, UPF, UPF, ACCID

Reporting

1.
Informes (Board book) per al Consell d’Administració

2.
Informes per a òrgans de govern

3.
Informes per a Comitès de Direcció

4.
Disseny de budget follow-up: seguiment de pressupostos

5.
Elaboració de memòries corporatives

6.
Confecció d’informes integrats

7.
Informes de gestió

8.
Aplicació als informes dels estàndards internacionals IBCS® (HCC accredited consultants)

9.
Formació de l’equip financer per a l’aplicació de BI: solució Zebra BI

10.
Disseny de reporting periòdic per a la direcció

11
Triple compte d’explotació: financer-social-ambiental

12.
One-page reporting

Control de gestió (controlling)

1.
Construcció dels indicadors: ràtios + KPl

2.
Quadre de comandament

 

3.
Seguiment i anàlisi de les desviacions (respecte al pressupost i els períodes anteriors)

4.
Benchmarking operatiu, funcional, sectorial, històric i intern

 

5.
Budget follow-up

6.
Indicadors no financers

 

 

7.
Seguiment de vendes i anàlisi de línies d’ingressos

8.
Anàlisi del marge de contribució

9.
Seguiment de l’evolució de la tresoreria i les necessitats de finançament

10.
Business analytics (descriptive / diagnostic / predictive / prescriptive)

SOL·LICITI
INFORMACIÓ

Si desitja rebre informació completi els camps que consten a continuació

C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona.
T.34 93 755 47 20 info@amsel.es

NOM I COGNOMS

EMAIL

TELÉFON

COMENTARIS