Serveis per a Consells d’Administració i Comitès de Direcció

Els serveis per als Consells d’Administració (Board services) permeten millorar l’eficàcia dels Consells d’Administració mitjançant la introducció de millores en el seu funcionament que s’orienten a l’aportació de valor dins d’un marc de bon govern corporatiu. Aquests serveis es basen en l’experiència acumulada en l’assistència a Consells, en el coneixement sectorial i en l’expertise funcional.

Millores en l’agenda anual, amb èmfasi en l’enfocament estratègic, en els ajustos de la composició i estructura dels Consells, i en la millora de la dinàmica de les reunions… Tots aquests són exemples de mesures que promouen la creació de valor i l’eficàcia dels Consells.

En aquest àmbit de serveis, AMSEL aconsella també la direcció (Comitès de Direcció i direcció general) de les companyies en la presa de decisions i en l’ús d’eines de gestió.

Les bones pràctiques als Consells d’Administració d’àmplia tradició anglosaxona han arribat al nostre ordenament per quedar-s’hi després de la darrera reforma de la Llei de societats de capital. Tanmateix, Xavier Subirats ja les aplicava al nostre país des de feia força temps.

Javier Martín Fernández.

Catedràtic de Dret Financer i Tributari de la Universitat Complutense de Madrid President del Consell per a la Defensa del Contribuent

Serveis a Consells d’Administració

1.
Assistència a Consells d’Administració

2.
Elaboració d’una agenda fixa anual per al Consell d’Administració (12-Month Agenda)

3.
Elaboració de memòries i plans d’acció del Consell d’Administració

4.
Disseny de la composició del Consell d’Administració

5.
Itineraris de formació per als consellers

6.
Coordinació Consell d’Administració-finances-auditoria

7.
Coordinació Consell d’Administració-tributació

8.
Coordinació Consell d’Administració-compliance-gestió de riscos (Risk Management)

9.
Retirades d’estratègia

10.
Millora dinàmica dels Consells d’Administració: Consells efectius

Consell d’Administració

1.
Seguiment de l’evolució dels indicadors

2.
Seguiment de l’evolució dels estats financers

3.
Seguiment de l’evolució de la tresoreria i l’endeutament

4.
Acompanyament a la direcció (copilot)

5.
Coordinació del Consell d’Administració en transaccions (M&A)

6.
Itineraris de formació per a directius clau

7.
Seguiment de l’evolució sectorial mitjançant benchmarking

8.
Suport per a negocis internacionals

SOL·LICITI
INFORMACIÓ

Si desitja rebre informació completi els camps que consten a continuació

C/ Santa Marta 7-9, E-08302 Mataró Barcelona.
T.34 93 755 47 20 info@amsel.es

NOM I COGNOMS

EMAIL

TELÉFON

COMENTARIS