En aquesta publicació parlarem d’un article publicat a The British Academy on parlen de les empreses amb un propòsit.

En aquest article s’identifica perquè i com hi hauria d’haver un canvi en les empreses, cap a aconseguir ser prosperes i rentables ajudant a solucionar els problemes del mon i de la gent i evitar treure profit o lucrar-se causant cert dolor ja sigui a al gent o al planeta.

Aquí us fem un petit resum de les troballes:

 

Propòsit abans que Benefici

 • L’any 2018, la recerca duta a terme va crear un cas potent, emfatitzant l’ús de la tecnologia y com la pèrdua de confiança en l’actual forma de regular els negocis i l’impacte nociu de diverses practiques al planeta i a les persones l’havia afectat històricament.
 • Van concloure, que el propòsit d’un negoci es solucionar problemes de la gent i el planeta per treure’n un rendiment, no per lucrar-se causant problemes. Proposen un marc per al segle XXI bastat en cultures empresarials més ètiques.
 • L’any 2019 les empreses amb un propòsit s’havien posat de moda amb compromisos presos per els principals investigadors, empreses i una campanya del Financial Times.
 • Les empreses amb propòsit seran contribuïdors essencials per solucionar els reptes globals als que ens enfrontarem durant el segle XXI, expressat d’una millor forma amb les metes del desenvolupament sostenibles creades per les nacions unides.

 

Principis per negocis amb propòsit

Segons l’estudi, un negoci amb propòsit s’organitzarà a tots els nivells d’acord amb aquest propòsit. Ells proposen 8 principis per als líders dels negocis i els que fan les polítiques econòmiques.

 1. La llei corporativa hauria de posar-se al centre de l’empresa i requerir als directius que hi donin suport i mostrin el seu compromís.
 2. La regulació hauria d’esperar uns alts deures de compromís, lleialtat i cura per parts dels directors de les companyies.
 3. La propietat de les empreses haurien de reconèixer les obligacions dels accionistes i comprometre’ls a prestar suports als propòsits així com tenen dret a beneficis financers.
 4. El govern corporatiu hauria d’alinear els interessos amb els propòsits de les empreses i establir responsabilitats als principals interessats amb unes estructures apropiades als consells d’administració.
 5. Les mètriques haurien de reconèixer impactes i inversions en els treballadors, la societat i actius naturals de dins i fora de l’empresa.
 6. El rendiment s’hauria de mesurar contra l’acompliment dels propòsits de l’empresa i els beneficis mesurats un cop trets els costos d’obtenir-los.
 7. El finançament de l’empresa hauria de ser d’una forma i duració que permeti a les empreses finançar inversions més compromeses i a més llarg termini en els seus propòsits.
 8. La inversió empresarial s’hauria de fer conjuntament amb capital, privat, públic i d’organitzacions sense ànims de lucre que contribuïssin a complir els propòsits corporatius.

 

Com es veu un negoci amb propòsit?

Font: The british academy- future of the Corporation principles for purposeful business

 

Aquest diagrama ho il·lustra basat en els principis establerts en l’estudi.

Un ecosistema de camins cap al canvi

 Els principis d’un negoci amb propòsit que proposa l’estudi estan interconnectats. Provocar el canvi al que s’aspira requerirà compromís per part dels interessats (stakeholders) ,la pressió publica als governs per una reforma legal, lideratge per a les empreses, inversos i governs etc.

Font: The british academy- future of the Corporation principles for purposeful business

Per a més informació aquí trobareu l’article complert.