El passat mes de Març, entre el 23 i 26 es va realitzar la conferència Global Summit  de la iniciativa climàtica de governança. (www.climate-governance.org) Coorganitzada per el World Economic Forum i recolzat per l’IESE Center for Corporate Governance.

El Congrés va aplegar membres de consells d’administració, reguladors, experts i estudiosos de renom mundial. La intenció era entendre i proposar accions per respondre als riscos i oportunitats que l’emergència climàtica suposa per l’èxit i la resiliència de les empreses a llarg termini.

La necessitat creixent d’afrontar la crisis climàtica requereix que governs i empreses accelerin la transició cap a un nou model econòmic, que busca limitar l’augment de la temperatura de la terra a 1,5 ºC sobre els nivells preindustrials, d’acord amb les recomanacions del grup intergovernamental sobre el canvi climàtic, IPCC per les seves sigles en anglès (Intergovernamental Panel on Climate Change) del 2018.

El canvi climàtic està formant una nova realitat, creant tant riscos com oportunitats per a les empreses en formes molt diverses. Inversors, reguladors i altres interessats estan reptant a les empreses a agafar la responsabilitat adoptant un enfocament estratègic i integrat per fer front a l’emergència climàtica.

Molts, sinó la majoria dels consells d’administració estan lidiant en com emmarcar els riscos i les oportunitats i incorporar una estratègia de transició viable als seus models de negoci. Els consells d’administració juguen un paper essencial a l’hora d’assegurar la gestió o administració a llarg termini de les empreses que supervisen.