Harvey Nash conjuntament amb La London Business School (LBS) ha publicat fa poc el seu cinquè informe anual referent a Consells d’Administració (The Harvey Nash/Alumni Board Report 2018/19). Basat en enquestes que han realitzat a 678 membres de consells d’administració d’arreu del món.

La idea d’aquest post es comentar una mica el resum executiu i oferir-vos una petita visualització d’unes dades significatives.

L’impacte de la digitalització segueix dominant l’Agenda dels Consells

Acceptar els canvis a nivell digital s’ha convertit en la nova normalitat. Les implicacions en la seguretat i el bon govern impregnades pels canvis tecnològics asseguren que la estratègia digital i la ciberseguretat siguin les prioritats de l’agenda dels consells d’administració. La major regulació fa que els consells tinguin més responsabilitat i l’entrada dels millennials als consells desafien la dinàmica tradicional dels Consells d’Administració.

 

La Transformació digital de les empreses està accelerant

 Les mancances en certes habilitats tecnològiques segueixen sent un problema per la majoria dels membres i la barrera més freqüentment esmentada per tots els membres de consells que han respost l’enquesta. Tot i això, tenir coneixement digital a nivell de Consell d’administració pot alterar dramàticament l’èxit de la transformació digital i els membres segueixen buscant enriquir el seu coneixement tècnic.

 

Es necessita més acció i més conversa en el canvi climàtic

Aquest any s’ha preguntat sobre l’atenció que s’ha donat als consell sobre les implicacions catastròfiques de l’augment predit de 4 graus Celsius en les temperatures mundials en els propers cinc anys.  Amb la seva capacitat d’afectar a la cadena de valor en ple, ja no es qüestió de més governança o més iniciatives d’energia verda. Es necessita més consciencia a nivell de consell d’administració avui per poder informar en els riscos financers que pot implicar. Cal destacar que un 56% dels enquestats no han discutit mai del canvi climàtic al consell d’administració.

 

La Diversitat es una forma de pensar no qüestió de marcar una casella

Hi va haver un temps on tenir una cadira al consell era considerat el primer pas de cara a una jubilació confortable, però cada cop més el rol dels consellers s’ha anat fent més complex. Els Consells d’administració estan deixant poc a poc de nomenar nous membres a la seva semblança. Amb més perspectives d’incrementar la diversitat de pensament al consell d’administració, ocupar una cadira al consell no hauria de ser necessàriament ocupar un lloc confortable. Les diferencies de gènere, de rerefons socials i forces cognitives no nomes enriqueixen certes característiques sinó que porten noves maneres de pensar i d’estratègia al consell d’administració.

 

Permetre tenir una veu i abraçar les opinions dels demés fan que els Consells siguin més efectius

 L’eficàcia de les relacions laborals entre els membres clau dels consells d’administració i de l’equip directiu pot ser un tema persistent en els negocis. Això pot portar cert conflicte dins del Consell i degenerar en discussions, lobibes i prendre decisions fora de l’àmbit del consell, i això te el potencial de ferir la integritat. Existeix la necessitat d’educar tant els CEO’s com els membres del consell en les millors practiques per encoratjar un Consell més equilibrat, vibrant i funcional.

 

A nivell de dades rellevants, crida l’atenció com es veu en el la taula (Font. LBS. London Business School) que Asia-Pacific es la zona del mon on menys es discuteixen coses fora del Consell d’Administració, on menys avaluacions del consell es fan i on no veuen rellevant que hi hagi més habilitats digitals al consell. D’altra banda, son els que més han discutit sobre canvi climàtic i els que més creuen que han avançat a nivell de Digitalització.