Aquest vídeo explica el desenvolupament des de «MEHR GÜTE» (a l’inici del tot), «SUCCESS» i «IBCS». Produït per el Dr. Rolf Hichert, soci gerent de l’INSTITUT HICHERT+FAISST IBCS ©  i president de la Associació IBCS al 2021. La seva idea de notació semàntica crea el camí per un llenguatge visual de l’International Business Communication Standarts (IBCS).

 

Este vídeo explica el desarrollo des de «MEHR GÜTE» (al principio de todo), «SUCCESS» i «IBCS». Producido per el Dr. Rolf Hichert, socio gerente del l’INSTITUTO HICHERT+FAISST IBCS ©  i presidente de la Asociación IBCS en 2021. Su idea de notación semántica crea el camino para un lenguaje visual del International Business Communication Standarts (IBCS).