Enacting Purpose Initiative proposta un marc de treball per a que els òrgans de govern incorporin la sostenibilitat.

Aquest marc es denomina SCORE , acrònim de Simplificar | Connectar | Posseir (Own) | Recompensar | Exemplificar

En aquest article intenten respondre tres preguntes sobre com tenir un propòsit i l’ISR pot ajudar als directius a centrar-se en el que realment importa en les seves empreses.

Els propòsits i l’ISR presenten uns reptes crítics tant per els consells d’administració com per als equips executius. I han estevingut més visibles des de la pandèmia del COVID-19, que ha forçat a les empreses a revisar i repensar les seves responsabilitat i el seu rol dins la societat.

En aquest episodi del podcast Inside the Strategy Room entre altres qüestions, la més destacable es el model SCORE per connectar el propòsit a accions i a resultats.

El primer, es el teu propòsit prou simple per ser entès per tothom? Les organitzacions normalment es compliquen en excés. Si el propòsit ha de ser significatiu, necessita connectar a tots els nivells i funcions de l’organització.

El segon es, com es connecta amb la teva estratègia? Si el consell d’administració pensa en un propòsit com un conductor per al màrqueting o la cultura d’empresa això no aconseguiran el seu valor total. El propòsit ha de conduir l’estratègia a connectar amb perquè existeixes com a empresa amb les teves decisions.

La tercera pregunta es sobre la propietat. Com es percep, s’apropia i com es porta a la vida dins de l’organització i qui se l’ha fet seu?

La quarta àrea cobreix el sistema de recompenses, i no només en termes financers però també en promocions i oportunitats de feina per treballar en equips i projectes.

La darrera àrea, la cinquena, que va sortir de les seves reunions amb inversors i membres sènior de consells d’administració es el poder d’explicar històries, l’Storytelling. La raça humana ha construït connexions a través de les històries des de fa molt temps. Quan la gent parla de activitats amb propòsit mentre fan una aigua amb els companys i comparteixen exemples amb tota la organització, pot ser una via molt poderosa d’aconseguir portar l’intent de propòsit a una acció de propòsit.

Si voleu llegir la conversa sencera o l’article el trobareu a la seva pàgina web