Taula rodona: »Balanç de la llei 11/2018. Estat d’Informació no Financera. Què ha passat? A on ens trobem?

El proper 08/06/2022 a les 18h tindrà lloc al col·legi d’economistes una taula rodona sobre la sostenibilitat i l’Estat d’Informació no Financera.

Diàriament ens arriben notícies de què el canvi climàtic és un fet i que està afectant molt negativament tant als ecosistemes com a les poblacions que hi viuen. Cada cop és més evident que la societat del consum està arribant a límits insostenibles de creixement. Aquests fets principalment fan que cada cop més, tant l’opinió pública com els seus representants, els polítics, prenguin consciència de la importància d’un concepte que ha de comportar un canvi en la gestió de creixement, tant de les activitats econòmiques i empresarials com de la pròpia societat, aquest concepte es diu SOSTENIBILITAT.

Com tot el que no és senzill ni comporta beneficis immediats als quals la societat moderna està acostumada, el voluntarisme de la societat civil ha de ser avançada per la normativa legal dels governs que obliguin a un canvi de rumb pensant en el benestar de les properes generacions.

Sota aquesta perspectiva el Govern Espanyol seguint les directrius europees, l’any 2017 va iniciar els requeriments sobre informació no financera a determinades Entitats d’Interès Públic, posteriorment, l’any 2018 aquests requeriments van ser ampliats a un grup mes grans d’empreses que s’ha anat ampliant en aquest 2021.

El motiu de la nostra sessió és debatre amb empreses, després d’aquests primers anys d’obligació legal, la seva experiència, conèixer les seves dificultats ,les seves opinions sobre la realitat dels objectius marcats i quines tendències es poden esperar pel futur.

Per a més informació podeu consultar el lloc web del col·legi.

Accedeix

 

Actualidad fiscal junio 2022

Actualidad fiscal junio 2022

Índice

 1. Aprobado el primer tramo de avales ICO a empresas y autónomos como respuesta a la guerra en Ucrania
 2. ¿Cuál es el tratamiento contable de una subvención para cancelar parcialmente un préstamo ICO?
 3. Las claves del derecho de información del socio en una Sociedad Limitada
 4. Obligaciones de las sociedades unipersonales

(más…)

VII Jornada Accid i PAC – Comptem per a la Sostenibilitat

La Jornada ACCID, com el propi Congrés són des de fa anys l’esdeveniment de referència del nostre col·lectiu i dels nostres associats, en el que tenim l’oportunitat de compartir experiències i noves tendències en els àmbits comptable, financer i de control de gestió amb l’objectiu de ser un punt de trobada de professionals i acadèmics.

El proper mes de juny com cada dos anys, tenim previst organitzar la VII JORNADA ACCID i APC. En aquesta ocasió tornarem a comptar amb la seu del soci protector TECNOCAMPUS, per fer un format híbrid i amb el lema “COMPTEM per a la Sostenibilitat” prevista pel 3 de juny de 2022.

La Jornada tindrà una durada d’un matí i esperem que els temes escollits, atesa la seva actualitat, mereixin l’interès dels associats, professionals i acadèmics, i contribueixin a l’actualització i millora del coneixement, sempre necessaris i encara molt més en temps tan complexos com els actuals.

Aquest 2022, per nosaltres serà un any especial, celebrarem el 20è Aniversari de l’ACCID amb la satisfacció que esdeveniments com aquest ens ajuden per seguir sumant forces, per ser una entitat de referència en la millora de la transparència i promoure les millors pràctiques en el nostre àmbit i col·lectiu.

Us podeu inscriure i veure el programa des del seu web VII Jornada – Inscripció – ACCID

 

Actualidad fiscal mayo 2022

Actualidad fiscal mayo 2022

Índice

 1. ¿Se puede deducir el IRPF y en el IVA como gasto el importe del alquiler durante el tiempo que permanece cerrado el negocio?
 2. Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas: particularidades de la normativa en Cataluña
 3. Los Créditos Privilegiados en el concurso de acreedores
 4. La impugnación de acuerdos sociales

(más…)

Impulsar la competitividad mediante gobierno corporativo

La revista UNE ha iniciado una serie de artículos donde pretenden analizar cada uno de los aspectos que forman parte del Buen Gobierno corporativo. Resiliencia, Corporativo, Relaciones entre organizaciones, seguridad y salud en el trabajo, transformación digital y actividades sostenibles.

En el primer artículo tratan el punto Corporativo. En el describen en primer lugar el propósito de las organizaciones, dónde se dirigen y cuál es su objetivo.

(más…)

Actualidad fiscal abril 2022

Actualidad fiscal abril 2022

Índice

 1. Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. [BOE 30/03/2022]
 2. Novedades para los arrendamientos de inmuebles en la declaración del IRPF 2021
 3. Juntas generales de socios telemáticas en 2022.

(más…)

Notas Técnicas de Sostenibilidad y resiliencia I

El consejo general de economistas de España, mediante su comité de Sostenibilidad y Resiliencia está elaborando una serie de Notas Técnicas con conceptos de interés en relación con la Información de Sostenibilidad.

En esta primera nota “Materialidad en el ámbito de la información no financiera o en materia de sostenibilidad: información significativa” se desarrolla el concepto de materialidad a través de la cual se requiere que el estado de información no financiera incluya información significativa.

Podéis encontrar aquí toda la información y descargar la nota técnica número 1.

 

IBCS – Història personal de Rolf Hichert i el seu viatge a fins a IBCS

Aquest vídeo explica el desenvolupament des de «MEHR GÜTE» (a l’inici del tot), «SUCCESS» i «IBCS». Produït per el Dr. Rolf Hichert, soci gerent de l’INSTITUT HICHERT+FAISST IBCS ©  i president de la Associació IBCS al 2021. La seva idea de notació semàntica crea el camí per un llenguatge visual de l’International Business Communication Standarts (IBCS).

 

Este vídeo explica el desarrollo des de «MEHR GÜTE» (al principio de todo), «SUCCESS» i «IBCS». Producido per el Dr. Rolf Hichert, socio gerente del l’INSTITUTO HICHERT+FAISST IBCS ©  i presidente de la Asociación IBCS en 2021. Su idea de notación semántica crea el camino para un lenguaje visual del International Business Communication Standarts (IBCS).

 

 

Actualidad fiscal marzo 2022

Actualidad fiscal marzo 2022

Índice

 1. Plan de Actuación Fiscal: ¿Dónde va a poner el foco Hacienda en el 2022?
 2. La Dirección General de Tributos se pronuncia sobre los efectos de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de la Plusvalía Municipal.
 3. Preguntas frecuentes sobre el tipo de IVA en las obras y reparaciones de inmuebles.
 4. El Plan de Igualdad será obligatorio desde el 7 de marzo para empresas de más de 50 empleados.

(más…)

El Rol del ESG (Environmental, Social and Governance) o Inversió Socilament Responsable (ISR) amb un propòsit

Enacting Purpose Initiative proposta un marc de treball per a que els òrgans de govern incorporin la sostenibilitat.

Aquest marc es denomina SCORE , acrònim de Simplificar | Connectar | Posseir (Own) | Recompensar | Exemplificar

En aquest article intenten respondre tres preguntes sobre com tenir un propòsit i l’ISR pot ajudar als directius a centrar-se en el que realment importa en les seves empreses.

Els propòsits i l’ISR presenten uns reptes crítics tant per els consells d’administració com per als equips executius. I han estevingut més visibles des de la pandèmia del COVID-19, que ha forçat a les empreses a revisar i repensar les seves responsabilitat i el seu rol dins la societat.

(más…)

Conferència ACCIÓ – Com mesurar i comunicar la sostenibilitat de la teva empresa

El passat dijous 27 de Gener, ACCIÓ amb Axel Ehberger i Xavier Subirats de la càtedra economia circular de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme, i juntament amb Marga de Rossello Carril i Carlota Galván Bisbal de PwC van presentar eines per mesurar i comunicar la sostenibilitat d’una empresa de manera real, evitant el greenwashing.

Podeu consultar el post realitzat per la Maite Ardevol d’Acció aquí.

 

Aquí

 

(más…)

Actualidad fiscal febrero 2022

Actualidad fiscal febrero 2022

Índice

 1. Las sanciones por no presentar el modelo 720-declaración de bienes en el extranjero- son contrarias al Derecho Comunitario.
 2. Los tribunales se pronuncian sobre la devolución del IAE por el cese de actividad durante el estado de alarma
 3. Principales medidas fiscales en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
 4. Principales claves de la reforma laboral 2022

(más…)

Haz que la sostenibilidad cuente

Hoy día, los inversores están prestando una minuciosa atención a las prácticas de las empresas en las practicas de los ámbitos social, medioambiental y de gobernanza. Pero los lideres de los negocios están descubriendo que no se trata solo de publicar datos de inversión socialmente responsable para invitar a las partes interesadas como accionistas, bancos a un evento focalizado en la sostenibilidad. Este tipo de esfuerzos no suelen conseguir beneficios en las bolsas.

El titular «Esfuerzos de impacto social para crear valor» sugiere un mejor acercamiento. Uno que pueda merecer la pena de verdad. El primer paso es que los gerentes identifiquen los aspectos sujetos a la Inversión Socialmente Responsable (ISR) que puedan afectar financieramente a la sociedad y diseñar un programa de RSC que se diferencie de los competidores. Luego, deberían crear mecanismos de contabilidad para implementar ese programa, hacer difusión del sentido que tiene hacer esto a todas las personas de la empresa, hacer cambios operativos para asegurar el éxito de la estrategia y comprometerse a ser transparente y a construir relaciones con los inversores. El paquete incluye dos características complementarias.

En el artículo «The Board’s Role in Sustainability» (El rol del consejo de administración en la sostenibilidad), los autores Robert G.Eccles, Mary Johnstone-Lous, Colin Mayer y Judith C. Stoehle presentan un marco de referencia de cinco partes para ayudar a los miembros del consejo de administración definir y presentar un Objeto social, un propósito, que genere un valor a largo plazo para la compañía y la sociedad. También en el artículo «The Challenge of rating ESG Performance» (El desafió de valorar el rendimiento de la Inversión socialmente Responsable), Simon MacMahon discute porque la investigación en Inversión socialmente responsable es importante y como su empresa, Sustainalyitics, prepara unas calificaciones para empresas.

En este enlace podéis ver, si os registráis, el artículo entero en inglés

Contabilidad para medir el cambio climático

Las empresas se enfrentan a una presión creciente – des de inversores, grupos de interés, políticos y hasta los propios lideres empresariales – para reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de sus operaciones y sus cadenas de distribución y proveedores. Alrededor de un 90% de las empresas del S&P 500 publican ahora, algún tipo de reporte medioambiental, social y de gobernanza casi siempre incluyendo un importe estimado de la emisión de estos gases. Los autores describen esto como «reportes que están hechos habitualmente con datos inexactos, contradictorios y no verificables».

 

 

Proponen un remedio: El sistema contable E-liability, o lo que podría ser en español, e-responsabilidad, donde las emisiones son medidos usando una combinación de principios químicos y de ingeniería, y unos principios de contabilidad de costes, se aplican para asignar las emisiones a resultados concretos. Los autores proveen un método detallado para asignar los E-liability a través de toda la cadena de valor, usando de ejemplo un fabricante de puertas de vehículos el proveedor más alejado de la cual es una compañía minera, que transfiere los productos a una empresa de transporte, que los transporta a una empresa de acero, y así, hasta que el coche llega al cliente final.

 

 

(más…)

La CNMV duplica sus multas por malas prácticas en 2021

La CNMV duplicó el año pasado sus multas a entidades por malas prácticas al alcanzar los 6,37 millones, frente a los 3,23 millones del ejercicio precedente. En la tendencia contraria, el Banco de España redujo un tercio sus sanciones al pasar de 12,4 millones en 2020, a 4,3 millones en 2021. Las penalizaciones de la Dirección General de Seguros y Pensiones aumentaron un 40% el año pasado, hasta 392.000 euros, frente a los 176.013 anteriores. En total, los supervisores españoles de los mercados financieros impusieron en 2021 penalizaciones por once millones de euros, según los datos publicados por estos organismos en este periodo, independientemente de que los hechos sancionados hayan ocurrido en ejercicios anteriores.

El mayor castigo de la CNMV, de 2,07 millones, fue para la ya desaparecida Q-Renta por dos infracciones muy graves. El mayor, de 2 millones de multa, se impuso por la inadecuada gestión de conflictos de interés en la operativa de gestión y asesoramiento sobre valores cotizados en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), según el supervisor. A esto se suman 75.000 euros por deficiencias en los registros de órdenes y en el control y organización interna de la entidad. La CNMV paralizó en 2018 los reembolsos en los fondos Annapurna y Esfera Renta Variable, cuya gestión estaba delegada en Q-Renta. Los fondos fueron después trasladados a Trea.

CaixaBank recibió el año pasado la segunda mayor sanción, de dos millones de euros, por el incumplimiento de recabar información de los clientes para evaluar la conveniencia de contratar productos financieros complejos. CaixaBank no ha recurrido esta multa, según la información de la CNMV. Sobre la gestora británica MAN Group recayó un castigo de 400.000 euros, que tampoco ha sido recurrido. En este caso, la infracción -muy grave, según el supervisor- se centra en el incumplimiento de las obligaciones de notificación y publicación de posiciones cortas en cotizadas.

David Martínez Guzmán- magnate mexicano y mayor accionista de Sabadell, con el 3,495% del banco- recibió una factura de 300.000 euros por incumplir el deber de información y comunicación a la CNMV sobre participaciones significativas en acciones de la entidad financiera. Lo mismo ha hecho Santander, ya que tampoco está de acuerdo con el castigo de 300.000 euros que le impuso la Comisión Nacional de Valores por el incumplimiento de recabar información de los clientes minoristas para evaluar la conveniencia de contratar determinados productos.

Por información privilegiada relacionada con Popular, la CNMV sancionó a Sara Zárate Lacalle, exempleada del banco, y a Alberto Muñoz, exalto directivo de la entidad, con 15.000 y 150.000 euros respectivamente. El mayor castigo impuesto por el Banco de España, de 1,08 millones, tras una rebaja del 40%, recayó en 2021 en Ibercaja por una infracción grave relacionada con la entrega de información previa a un contrato y con el cálculo de la TAE (tasa anual equivalente).